De praktijk

Vanuit mijn praktijk of op de school van het kind geef ik Remedial Teaching aan kinderen van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

U kunt bij mij terecht, als uw kind problemen ondervindt bij:

 • (Technisch) lezen

 • Begrijpend lezen

 • Taal

 • Spelling

 • Woordenschat

 • Rekenen

 Remedial Teaching  bij RT Groene Hart in het kort:

 • Individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor).

 • Planmatig werken: signalering, diagnosticering, remediëring, evaluatie.

 • Doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen.

 • Hulp op maat naar aanleiding van een hulpvraag.

 • Aanleren van vaardigheden om met leerprobleem te kunnen omgaan.

 • Ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven.

 • Een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT’er er niet bij is.

 • Informatie verstrekken aan het kind en betrokkenen.

Remedial Teaching (RT)  is professionele didactische hulp, wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt. Remedial teaching richt zich meestal op kinderen die problemen hebben met (begrijpend) lezen, spelling, woordenschat en rekenen.

Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial Teaching en bijles. Bijles bestaat vaak uit het herhalen van de lesstof. Remedial teaching betekent ‘herstellend leren’ en is een gespecialiseerde vorm van begeleiding.

De hulp houdt in dat de leerling die aangemeld wordt bij de Remedial Teacher (RT’er) onderzocht wordt door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties. De Remedial Teacher probeert een beeld te krijgen van de leerling en zo te ontdekken waar het probleem zit.

Kids-Search

Ook gesprekken met ouders en eventueel de school van het kind kunnen bijdragen aan een zo duidelijk mogelijk beeld.

Wanneer dit duidelijk is wordt er een handelingsplan opgesteld.In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden.De behandeling die dan volgt heet Remedial Teaching.  Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatwerk.

Op veel scholen wordt Remedial Teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht Remedial Teaching aan te bieden. Er dient wel een zorgtraject te zijn, waarvan de inrichting door het hele schoolteam wordt bepaald, alhoewel de richtlijnen en regels door het ministerie van OC&W zijn gesteld.