LEREN LEREN METHODE

De LEREN LEREN Methode is voor alle leerlingen in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs.

 • Sluit aan bij het visuele leersysteem van jeugd

 • Maakt bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het studeren

 • Geeft inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl

 •  Leert geheugentechnieken aan voor optimaal leerresultaat

 • Verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode

 • Leert de technieken aan van de conceptmap (gestructureerde Mindmap)

 • Leert informatie via een snellere breinroute naar het lange termijngeheugen te brengen

 • Is bewezen effectief bij o.a. tekstbegrip, leren en de motivatie

 • Geeft handvatten in het opzetten van werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt, projecten

 • De leeringang voor visueel ingestelde kinderen (dyslexie, AD(H)D, ASS, beelddenken en hoogbegaafdheid)

 • Geeft direct resultaat bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie

 • Pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen

 • Er wordt gewerkt met kleine groepen of individueel, dus optimale aandacht voor iedereen.

 • Sluit aan bij alle reguliere lesmethodes.

Basisschoolleerlingen vanaf 8 jaar

Het Basisschool-programma bestaat uit  8 bijeenkomsten van 75 minuten per keer. (zie de pagina ‘tarieven’ voor de kosten van deze training)

 

 

Leerlingen van het voortgezet- en beroepsonderwijs

Het VO-programma is 6 klokuren: 2 dagdelen. (zie de pagina ‘tarieven’ voor de kosten van deze training)

 

 

 

Een korte, effectieve investering in de toekomst!

 

 

 

 

Voor meer informatie over de LEREN LEREN methode zie:
https://www.kindinbeeld.nl/leren-leren-methode/#wat