TARIEVEN BASISONDERWIJS

Intakegesprek

Gratis

Intakegesprek (vrijblijvend)

Voorafgaand aan de begeleiding vindt een intake plaats met de ouders of verzorgers van het kind. Dit duurt ongeveer 45 minuten.

Didactisch onderzoek

€ 60,00 per uur

Didactisch onderzoek

Hieronder valt het afnemen van toetsen, het uitwerken van de gegevens, het handelingsplan schrijven en bespreken met ouders.

Handelingsplan

€ 60,00 per uur

Handelingsplan opstellen/evalueren

Na didactisch onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld. In het handelingsplan staat beschreven hoe ik met uw kind ga werken en welk doel nagestreefd wordt.

Besprekingen

€ 60,00 per uur

Besprekingen

Indien gewenst, vinden er gesprekken plaats over het kind dat ik begeleid. Hieronder vallen besprekingen, incl. telefonisch overleg, met ouders, leerkrachten, intern begeleiders, logopedisten, orthopedagogen en/of psychologen e.d.

Remedial Teaching

€ 60,00 per les

Remedial Teaching (individuele begeleiding)

Een les van één uur bestaat uit 45 minuten intensieve begeleiding en 15 minuten voor voorbereiding, evaluatie, administratie enz. Soms zijn er echter ook leerlingen die twee maal per week RT krijgen. Dan geldt een aangepast tarief. Indien de RT op school of elders wordt gegeven, worden er reiskosten gerekend à €0,30 per km.

RT in tweetallen

€ 40,00 per leerling, per sessie

RT in tweetallen (indien mogelijk)

In sommige gevallen is het mogelijk om een tweetal te vormen als u dit wenst. Het is aan u om, in overleg met andere ouders, een tweetal te vormen. Ik zal dan beslissen of de problematiek van de kinderen overeen komt. Mocht dit het geval zijn, dan kan er een traject van RT in een tweetal worden gestart.

Evaluatie RT

€ 60,00

Evaluatieverslag & -gesprek

Na de afgesproken begeleidingsperiode wordt standaard een evaluatieverslag opgesteld en met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Training LEREN LEREN methode basisschool

€ 250 (per leerling) in een groepje van 3 tot 5 leerlingen

LEREN LEREN methode basisschool

De training van de Leren leren methode bestaat uit 8 bijeenkomsten van 75 minuten. Inclusief werkmateriaal en etui met schrijfbenodigdheden. De training is voor leerlingen vanaf 8 jaar. De training is ook individueel te volgen. De kosten zijn dan € 60,00 per uur (45 minuten intensieve begeleiding en 15 minuten voorbereiding) .

Training LEREN LEREN methode voortgezet onderwijs

€ 200 (per leerling) in een groepje van 3 tot 5 leerlingen

LEREN LEREN methode voortgezet onderwijs

De training van de Leren leren methode bestaat uit 2 dagdelen van elk 3 uur. De trainingen zijn voor leerlingen vanaf de brugklas. Inclusief werkmateriaal en etui met schrijfbenodigdheden. De training is ook individueel te volgen. De kosten zijn dan € 60,00 per uur (45 minuten intensieve begeleiding en 15 minuten voorbereiding).

Wist u dat..

De tarieven voor Remedial Teaching BTW-vrij zijn?

Wist u dat..

U aan het eind van de maand een factuur per mail ontvangt, die u binnen twee weken dient te betalen?

Wist u dat..

Afspraken uiterlijk 24 uur van tevoren moeten worden afgezegd, anders wordt 50% van de kosten in rekening gebracht?

Wist u dat..

In de schoolvakanties er in principe geen Remedial Teaching wordt gegeven, tenzij dit van tevoren overlegd is?